بازدید آقای مهندس محمودی نماینده مجلس ملارد از کارخانه فومیران

بازدید آقای مهندس محمودی نماینده مجلس ملارد از کارخانه فومیران

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
در WhatsApp مکالمه کنید