نمایشگاه ایران پلاست

فومیران در نمایشگاه ایران پلاست

فومیران در نمایشگاه  ایران پلاست

همزمان با حضور فومیران در نمایشگاه ایران پلاست، جشنواره بزرگ پایان فصل با تخفیف 10 تا 20 درصد بر روی تمامی محصولات برگزار می شود.

دریافت کاتالوگ فومیران