کفپوش‌های فومیران چقدر انعطاف‌ پذیری دارند؟

کفپوش‌های فومیران چقدر انعطاف‌ پذیری دارند؟

انعطاف کفپوش‌های فومیران به حدی است که اگر کسی از ارتفاع 3 متری روی تاتامی…