کفپوش های فومیران چقدر وزن دارند؟

کفپوش های فومیران چقدر وزن دارند؟

کفپوش‌های تاتامی فومیران از 2/5 تا 5/5 کیلوگرم و کفپوش‌های لاستیکی از 5 تا 35…