مراسم تقدیر از دو کارمند نمونه

شرکت فومیران با هدف قدردانی از کارمندان خود و افزایش انگیزه در بین آن ها با اهدای هدایایی از دو پرسنل خود تشکر نمود.

در این مراسم مدیر عامل شرکت فومیران حضور داشته و ضمن تشکر از کارمندان، آنها را به افزایش انگیزه برای انجام کارهای بزرگ تر و قوی تر ساختن مجموعه و ادامه روند توسعه و پیشرفت آن تشویق نمود و از آنان خواست گامی بلند در جهت رسیدن به اهداف این شرکت بردارند.

تقدیر از پرسنل

ثبت نظر

3 × دو =