درختچه فومی

لوازم مورد نیاز:

فوم در رنگ های متنوع

فوم ضخیم به رنگ قهوه ای

چسب حرارتی

قیچی

ابتدا الگوی تنه درخت را بر روی کاغذ کشیده و بر روی فوم ضخیم قرار داده و مطابق الگو برش می دهیم. در مجموع به ۴ تنه  درخت نیاز داریم. ۴ تنه را با چسب به هم می چسبانیم.

الگوی برگ ها را نیز بر روی فوم گلسازی کشیده و به تعداد دلخواه برش می دهیم.

برگ ها را نیز با چسب به درخت می چسبانیم.

می توان موضوعات آموزشی مثل اعداد، حروف الفبا و یا هر مطلب دیگری که برای کودکان مفید می باشد را بر روی هر برگ نوشت و از این طریق مطلب را به آن ها آموزش داد.

ثبت نظر

چهارده + 7 =