ساخت گل شیپوری با فوم

 

لوازم مورد نیاز:

 فوم گلسازی رنگی

قیچی

چسب حرارتی

کاسبرگ

ساقه

 

ابتدا فوم گلسازی را به صورت دایره برش می دهیم. این دایره قسمت اصلی گل یعنی گلبرگ می باشد.

 

دایره فومی را از وسط تا نموده تا خط تا بر روی آن بماند.

 

سپس آن را باز کرده و با استفاده از قیچی به گونه ای آن را برش می دهیم که یک سمت آن به صورت قلبی شود و دو برآمدگی ( شبیه کوهان ) ایجاد شود.

 

یک برش کوچک نیز در قسمت وسط آن ایجاد می کنیم.

 

کاسبرگ را در وسط فوم از سمت قسمت قلبی شکل قرار داده و با استفاده از چسب حرارتی به فوم می چسبانیم.

 

و دو انتهای قسمت قلبی شکل را نیز به هم می چسبانیم.

 

ساقه را نیز مطابق شکل از قسمت انتهایی به کاسبرگ می چسبانیم.

گل شیپوری ما آماده است.

ثبت نظر

ده + نوزده =