ساخت گل بلندر

مواد لازم برای ساخت گل صد پر با استفاده از فوم:

فوم بلندر

چسب حرارتی

ساقه آماده

قیچی

 

برای ساخت این نوع گل مراحل زیر را مطابق شکل انجام دهید.

 

۱- در ابتدا فوم گلسازی را به شکل مستطیل برش بزنید.

۲- فوم بریده شده را از وسط تا نموده و با استفاده از چسب حرارتی دو سر آن را به هم متصل نمایید.

۳- در انتهای فوم با استفاده از قیچی برش هایی هم اندازه ایجاد نمایید.

۴- پس از آن فوم را رول نموده و با چسب به هم متصل نمایید.

۵- ساقه را به قسمت انتهایی گل وصل نمایید.

۶- با دست به گل فرم دهید.

هم اکنون یک گل زیبا با استفاده از ساده ترین مواد ساخته اید.

 

ساخت گل یا فوم بلندر

ثبت نظر