تشک ورزشی و کفپوش های ورزشی

در این مقاله میخواهیم در مورد اینکه تشک ورزشی و کفپوش های ورزشی از چه موادی تولید می شوند ؟ صحبت کنیم.

تشک ها و کفپوش های ورزشی از ماده اولیه فوم و یا لاستیک تولید می شوند. کفپوش های فومی که در سالن های رزمی مورد استفاده قرار می گیرند و از فوم EVA تولید می شوند و کفپوش های لاستیکی که در باشگاه های بدنسازی استفاده شده و از دانه های لاستیک تولید می شوند.

طبقه بندی انواع تشک ورزشی و کفپوش های ورزشی(Sport Flooring) داخل سالن :

در یک نوع تقسیم بندی ، می توان آنها را بر اساس میزان وشکل قابلیت ارتجاعی آنها ،دسته بندی کرد.به طور کلی دو نوع قابلیت ارتجاعی نقطه ای (متمرکز) ومنطقه ای (گسترده) وجود دارد که با ترکیب آنها،چهار نوع کفپوش پدید می آید.

الف-کفپوش ورزشی با قابلیت ارتجاعی منطقه ای یا گسترده(Area-elastic): با حالت فنری در سطحی گسترده،در برابر تغییر شکل وخم شدن مقاومت دارد.

ب- کفپوش ورزشی ترکیبی(Combined Sport Floor)  : ترکیب نوع با ارتجاع نقطه ای و گسترده،به نحوی که در توزیع فشار بار روی کف،حوزه کنترل وسیع است.

ج- کفپوش ورزشی مخلوط شده(Mixed Sport Floor) : حالت فنری ونرم با بخش های نگهدارنده وتقویت کننده.منطقه کنترل تغییر شکل محدود است اما حوزه تحمل بار را دارد.

د- کفپوش ورزشی با قابلیت ارتجاعی نقطه ای (Point-elastic): حالت فنری ونرم با حوزه تغییر شکل محدود که با هدف تحمل بار های متمرکز ،طراحی شده است.

· به دلیل انعطاف پذیری وبهره وری بالای اقتصادی ، کفپوش های با قابلیت ارتجاعی منطقه ای یا گسترده،اقبال بیشتری در نزد متقاضیان پیدا کرده است.این کفپوش ، در بسیاری از پروژه ها قابل

· استفاده است.از ویژگی های آن ،دارا بودن دوام وطول عمر بالا و در عین حال نگهداری ساده تر در مقایسه با بقیه انواع است.علاوه بر آن ،می توان برای اهداف مختلفی از آن استفاده کرد،از جمله برگزاری رویداد های اجتماعی وفرهنگی و… .

· کفپوش های با قابلیت ارتجاعی نقطه ای ،عمدتا برای ورزش های سنگین با دستگاه های ثابت بر روی زمین به کار می رود.

ثبت نظر

پنج × سه =