جوجیتسو و کوراش، رقابتهای جودو کاپ آزاد آسیا در شرایطی با حضور ۲۵۵ جودوکار از ۱۰ کشور به میزبانی ازبکستان برگزار شد که جودوکاراننوجوان کشورمان موفق به کسب ۱نشان نقره، ۲برنز و ۲عنوان پنجمی شدند.

در وزن منهای ۹۰کیلوگرم ابوالفضل شجاعی در گام نخست جودوکاری از کشور میزبان را از پیش رو برداشت و سپس حریف تاجیکستانی را مغلوب کرد و سپس نماینده قزاقها را از پیش رو برداشت و با پیروزی برابر نماینده کشور میزبان راهی فینال شد. شجاعی در فینال نتیجه را به جودوکار کشور قزاقستان واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت.

در وزن به اضافه ۹۰کیلوگرم رضا عزیزی در گام نخست جودوکار قزاق را از پیش رو برداشت و در دور دوم مغلوب حریف ازبک شد و به جدول شانس مجدد راه یافت. وی در این مرحله ابتدا جودوکاری از کشور میزبان را از پیش رو برداشت و در ادامه حریف قزاقستانی خود را ایپون کرد و صاحب گردن آویز برنز شد.

محمد مهدی راستگر دیگر نماینده کشورمان در این وزن پس از پیروزی برابر جودوکار قزاق، مغلوب حریفی از کشور میزبان شد. راستگر در جدول شانس مجدد ابتدا جودوکار قزاقستانی را از پیش رو برداشت و با قبول شکست برابر جودوکار کشور میزبان به به عنوان پنجمی بسنده کرد.

مارال مردانی در وزن به اضافه ۷۰ کیلوگرم با پیروزی برابر جودوکار کشور میزبان در جدول شانس مجدد به نشان برنز دست یافت.

در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم دختران، فاطمه کمالی ابتدا حریف قرقیزستانی را از پیش رو برداشت و در دور دوم مغلوب جودوکار کشور میزبان شد. کمالی در جدول شانس مجدد ابتدا حریفی از ازبکستان را از پیش رو برداشت و در ادامه با قبول شکست برابر نماینده کشور قزاقستان به عنوان پنجمی رسید.

محدثه حسینی دیگر نماینده کشورمان در این وزن در دور نخست مغلوب جودوکار کشور میزبان شد.

در وزن منهای ۵۰کیلوگرم امیر حسین یزدانی پس از استراحت در دور اول، مغلوب جودوکار تاجیک شد، حسین سعیدی برجی وزن منهای ۵۵کیلوگرم دور اول جودوکار ازبکستان را از پیش رو برداشت و دور دوم مغلوب حریف قزاق شد. در وزن منهای ۶۶کیلوگرم ابوالفضل طریفی پس از پیروزی برابر جودوکار تاجیکستانی، در دور دوم مغلوب حریفی از قزاقستان شد.

در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم امیرحسین ملک حریف تاجیک را ایپون کرد و در ادامه مغلوب جودوکار قزاق شد. در وزن منهای ۸۱کیلوگرم علیرضا جعفرزاده ابتدا حریف ازبک را شکست داد و در مبارزه ای نزدیک که ۱۰ دقیقه به طول انجامید نتیجه را به جودوکار قزاق واگذار کرد.

مشاهده خبر: پایان کار جودوکاران نوجوان کشورمان با یک نقره و ۲ برنز در تاتامی ازبکستان

منبع: farsnews.com

ثبت نظر

بیست − 1 =