تازه های خبری

تولید نانو فوم سخت

محققان دانشگاه تربیت مدرس موفق به ساخت و مشخصه‌یابی خواص اپتیکی پلی یورتان فوم سخت تقویت شده با ذرات نانواکسیدی تشکیل دهنده شیشه سرامیک کوردریت شدند که برای تصفیه آب شرب و حذف آلودگی‌های میکروبی موجود در آن بسیار مفید است

crisp fa