تازه های خبری

سبک ترین فوم جهان

محققان با استفاده از طلا موفق به ساخت فومی شده اند که به سبکی هوا است.