تازه های خبری

نحوه نصب کفپوش

کفپوش های تاتامی که برای پوشش کف مهد کودک، پارک، باشگاه ها و اتاق کودک استفاده می شوند به صورت پازلی می باشند. نحوه نصب کفپوش تاتامی بسیار آسان بوده زیرا این قطعات به صورت پازلی در کنار هم قرار می گیرند و می توان به مساحت زمینی که قرار است

crisp fa