تازه های خبری

حضور فومیران در نمایشگاه تخصصی کودک، ورزش و سرگرمی اصفهان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان، آموزش و سرگرمی و دهمین «نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی» از سوم تا هفتم تیر با حضور شرکت فومیران در اصفهان برگزار می گردد.

crisp fa