تازه های خبری

با استفاده از تکه های فوم و مواد ساده دیگری همچون مداد، چسب و قاب عکس می توان تابلوهایی زیبا با طرح های دلخواه تولید نمود

با استفاده از فوم می توان جا موبایلی ساده فومی که نگهدارنده موبایل در هنگام شارژ می باشد را تولید نمود.

فوم کاردستی

با استفاده از فوم تزئینی می توان کاردستی ها و اشیای تزئینی ایجاد نمود.

crisp fa