تازه های خبری

درختچه فومی، کاردستی زیبا و مناسبی می باشد که می توان بر روی برگ های آن مطالب مهم را یادداشت نمود

با استفاده از فوم میتوان کاردستی های مختلف از جمله جامدادی فومی ساخت

با استفاده از تکه های فوم و مواد ساده دیگری همچون مداد، چسب و قاب عکس می توان تابلوهایی زیبا با طرح های دلخواه تولید نمود

با استفاده از فوم می توان جا موبایلی ساده فومی که نگهدارنده موبایل در هنگام شارژ می باشد را تولید نمود.