فیلم آموزشی ساخت گل رز گلایم با فوم گلسازی – در این آموزش می توانید ساخت گل رز گلایم با استفاده از فوم گلسازی فومیران را آموخته و گل هایی زیبا بسازید